En del av

Employer Branding
Om Hemarbetsplatsen

FLEXIBELT OCH LÖNSAMT. Med hemarbetsplatsen som en del av kontoret kan man som företag enkelt växa utan binda upp sig i höga fasta kostnader och långa kontrakt. Med en kontorshyra på 3 000 kr/m²/år (Stockholm) x 20 m²/anställd ger det en kostnad på 60 000 kr/år jämfört med en hemarbetsplats/anställd som kostar 6–10 000 kr i engångskostnad. Möblerna kan dessutom återanvändas.

Som företagare går det att välja att se hemarbetsplatsen som en kostnad eller som en investering i medarbetare, kompetensförsörjning och ”employer branding”. Genom att se hemarbetsplatsen som en del av kontoret kan man som företag enkelt växa utan binda upp sig i höga fasta kostnader och långa kontrakt. Rent tekniskt är det lika enkelt att erbjuda en hemarbetsplats som en tjänstebil.

Vi hjälper gärna till med tips och råd om hur du kan utforma din och dina anställdas hemarbetsplatser.
Kontakta oss på Matting.

Kontorshyra/anställd Hemarbetsplats/anställd
Stockholm 3 000 kr/m²/år x 20* = 60 000 kr/år 6–10 000 kr, engångskostnad**
Göteborg 2 000 kr/m²/år x 20* = 40 000 kr/år 6–10 000 kr, engångskostnad**
Borås 1 000 kr/m²/år x 20* = 20 000 kr/år 6–10 000 kr, engångskostnad**
* Öppna kontor bör vara cirka 15–25 m² per arbetsplats, inkl. kommunikationsytor, mötesrum, förråd och personalutrymmen.
** Möblerna kan återanvändas av nya medarbetare.

Hemarbetsplatsen ökar företagets attraktivitet

För företaget finns många fördelar med att medarbetarna arbetar hemma, här är några av dem:

  • En bra arbetsmiljö hemma ger en flexibel, hållbar och modern lösning
  • Stärker företagets image och upplevs attraktivare – ”employer branding”
  • Mindre kontorsyta ger lägre kostnader och mer flexibilitet
  • Ökad effektivitet och bättre leverans

Ta del av Ranstads Employer brand research 2020 här.

Tips!

Säkerställ dessa delar vid hemarbete.