Ett attraktivt arbetssätt

där alla är vinnare

Morgondagens arbetsplats är här

Twitters VD, Jack Dorsey, gav nyligen alla sina anställda tillåtelse att jobba hemifrån – för all framtid. Vad han, liksom många andra ledare, hade upptäckt var att fördelarna med att arbeta hemifrån var lika stora för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Uppgifterna som skulle göras utfördes ofta effektivare från hemarbetsplatsen, dessutom kunde dyra kontorslokaler krympa. Och medarbetare slapp pendla och fick lättare ihop sitt livspussel.

Dorsey noted in the email that employees will be “allowed to work from home permanently, even after the coronavirus pandemic lockdown passes”. However, he did clarify that jobs that require “physical presence” such as maintaining servers and so on will still need employees to come to the office.’’

Twitter CEO Jack Dorsey

Hemmakontor blir hemarbetsplats

Vi har bytt ut begreppet hemmakontor till hemarbetsplats. Anledningen är enkel, det är inget kontor vi ska skapa hemma, det är en aktiv och ergonomisk arbetsplats. Design och funktion är våra verktyg för att det ska passa in och kännas som en naturlig del av hemmet.

Fördelar med att jobba hemma

Som medarbetare uppskattas att arbetsgivare känner tillit och ger frihet att disponera sin egen tid. Genom att arbeta hemma får man tid över till annat och kan minska stressen. Mer närvaron i hemmet kan bidra till ett ökat välmående och större delaktighet i familjelivet. Dessutom kan det bli bra rent ekonomiskt då man slipper kostnader för pendling och restaurangbesök. Minskad pendling gör också miljön till vinnare.

Arbetsgivarens ansvar

Att arbetsmiljön är en orsak till ohälsa och sjukdom är ett välkänt faktum. Vad inte lika många känner till är att arbetsmiljölagen inte gör någon skillnad på om arbetet utförs på företaget eller i hemmet. Det är alltid arbetsgivarens ansvar att hemarbetsplatsen fungerar på ett hållbart och flexibelt sätt, inte minst ergonomiskt. Det kan till exempel handla om höj- och sänkbara bord, produkter för ett aktivt stående eller sittande, rätt belysning och smarta laptop-stativ.

Läs mer här:

”De speciella omständigheter som Corona skapat har även fört med sig något positivt. Mer hemarbete har bidragit till ökat välmående både för arbetsgivare och arbetstagare, då man fått möjligheten att jobba mer flexibelt och under eget ansvar samt att man fått lära sig att tänka och agera mer agilt.”
Camilla Elvljung, VD Matting